den 9 januari 2020

Nya bostäder i Bettorp, Örebro

Asplunds Bygg påbörjar under våren en nybyggnation av bostäder i stadsdelen Bettorp i Örebro.

Projektet som är en totalentreprenad omfattar ett nytt kvarter i Bettorp i Örebro.

Totalt kommer vi i kvarteret tillskapa 76 st hyreslägenheter samt komplementbyggnader vid färdigställandet. Byggnaderna är i 4 våningar med generösa och inbjudande balkonger i ostört läge. Fasaden utgörs i huvudsak av tegelbeklädnad.

Beställare är Helix Fastighetsutveckling.