den 5 november 2014

Nybyggnad av fryslager, Jönköping

Nybyggnad av fryslager Kv Ädelmetallen i Jönköping

På uppdrag av Mårdskog & Lindkvist bygger vi ett nytt fryslager på 400 kvm samt förrådsutrymmen på 120 kvm. Fryslagret kommer vara utformat för att hålla -25 grader.

Projektet beräknas vara färdigställt våren 2015.