den 8 augusti 2014

Nybyggnad av kontor i Örebro

Kv Tågmästaren 25, Drottningparken i Örebro.

Projektet avser nybyggnad av kontor inkl garage i källarvåning omfattande totalt ca 5000 m² BTA.

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Beställare är Aspholmen Fastigheter