den 24 april 2020

Nybyggnad kv Högne, Västerås

Asplunds Bygg har tecknat ett nytt avtal i Västerås om att uppföra en ny byggnad åt det kommunala fastighetsbolaget Mimer.

Projektet innebär en fortsatt satsning och expansion i Västerås för Asplunds Bygg.

Inom kv Högne i Västerås kommer vi att uppföra ett flerbostadshus med källare samt en större innergård fem våningar ovan markplan för de boende.

Projektet inkluderar totalt 54 lägenheter samt ett parkeringsgarage med ca 320 st p-platser. I markplan återfinns även gemensamma ytor samt en cafélokal.

På fastigheten finns idag ett befintligt parkeringshus som nu skall rivas för att ge plats åt den nya byggnaden. Under maj månad påbörjas rivnings- och schaktarbeten.