den 18 oktober 2019

Nybyggnad skola i Huskvarna

Asplunds Bygg har tecknat avtal om att bygga en ny skola i Huskvarna.
Beställare är Jönköpings kommun.

Projektet omfattar en skola som väntas rymma ca 350 elever, från förskoleklass upp till årskurs sex. Byggstart sker under hösten 2019 och skolan beräknas att vara färdigställd hösten/vintern 2021.

Projektet är en utförandeentreprenad.