den 4 november 2019

Om- och tillbyggnad 124 lgh

Asplunds Bygg har tecknat avtal tillsammans med Kumla Bostäder om att förnya miljön inom kv Orgeltramparen i Kumla.

Projektet har startat under hösten och omfattar totalt 124 st lägenheter fördelat på sex huskroppar i kv Orgeltramparen.

I de befintliga byggnaderna ryms totalt 97 st lägenheter som renoveras. Ovanpå de befintliga byggnaderna genomförs även en tillbyggnad om 27 st nya lägenheter.