den 3 januari 2014

Om- och tillbyggnad Kv Karmen

Om- och påbyggnad av punkthus på Hovstavägen i Örebro

Asplunds har fått i uppdrag av Örebrobostäder om att genomföra ombyggnad och tillbyggnad av 3 st befintliga punkthus. Projektet omfattar 66 befintliga lägenheter samt 21 st nya som skapas då punkthusen byggs på.