den 23 mars 2020

Om- och tillbyggnad vårdboende, Hällefors

Asplunds Bygg har fått förtroendet som totalentreprenör att renovera samt bygga nytt åt Länsgården Fastigheter i Hällefors.

Projektet omfattar renovering samt nybyggnad inom fastigheten Gillershöjden i Hällefors. Lokalerna kommer att nyttjas till ett vård- och omsorgsboende. Boenderum placeras i såväl befintlig byggnad samt i den nya tillbyggnaden.

Total storlek på projektet är ca 3600 m².
Byggarbetena har påbörjats under våren med rivningsarbeten.