Referensobjekt

1931 genomförde vi vår första entreprenad, en funkisbyggnad åt konsum i Krylbo. Sedan dess har företaget genomgått många faser och utvecklats till vad det är idag- ett av de få kvarvarande medelstora byggföretagen i landet.

Vi har ett överskuggande mål med allt vi gör: Att uppfylla varje enskild kunds förväntningar genom att lämna ifrån oss det som kunden beskrivit i sin beställning.

Detta når vi genom att ta tillvara de ekonomiska, personella och tekniska resurser vi förfogar över, men också genom att prioritera kvalitet, omtanke om miljö och ständig utveckling.


Se gärna några av våra pågående och avslutade projekt i menyn till vänster.