Tillbyggnad av sporthall och storkök

Jönköping

2020-11-25

Asplunds har tecknat ett nytt avtal avseende en tillbyggnad i Norrahammar. Projektet omfattar en tillbyggnad i fyra våningsplan med bl.a en ny sporthall och storkök. Total bruttoarea för projektet är ca 2950 m².

Upphandlingsform: Generalentreprenad
Entreprenadform: Utförandeentreprenad.
Beställare: Jönköpings Kommun
Byggtid: ca april 2021 t.om oktober 2022.

Illustrationsbild är en tidig projektskiss av tänkt utförande.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Fabriksgatan 54C

702 23 Örebro

019-17 40 00