Nya bostäder i Bettorp, Örebro

Örebro

2020-01-09

Asplunds Bygg påbörjar under våren en nybyggnation av bostäder i stadsdelen Bettorp i Örebro. Projektet som är en totalentreprenad omfattar ett nytt kvarter i Bettorp i Örebro. Totalt kommer vi i kvarteret tillskapa 76 st hyreslägenheter samt komplementbyggnader vid färdigställandet. Byggnaderna är i 4 våningar med generösa och inbjudande balkonger i ostört läge. Fasaden utgörs i huvudsak av tegelbeklädnad. Beställare är Helix Fastighetsutveckling.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00