Nybyggnad av fördelningsstation i Jönköping

Jönköping

2023-10-25

Jönköpings Energi har gett oss i uppdrag att bygga en fördelningsstation vid Granarp.
Projektet är en utförandeentreprenad som beräknas att påbörjas under hösten 2023.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00