Om oss

Vi strävar efter att vara ett ledande företag inom byggbranschen där vi arbetar effektivt och produktivt med ett tydligt ekonomiskt tänkande. Vi värnar om våra kund- och leverantörsrelationer och verkar för ett nära samarbete med dessa.

I samtliga av våra projekt har vi ständigt ett miljömedvetet tänkande då vi ser det som viktigt att i en så liten grad som möjligt påverka vår omvärld på ett negativt sätt.

Kundnöjdhet är ett av våra högst prioriterade områden. Med hjälp av välutbildade och engagerade medarbetare skapar vi största möjliga värde för kunden. Detta uppnår vi med hjälp av rätt kvalitet, bästa service och minsta möjliga miljöpåverkan. Inget projekt är för oss för stort eller för litet. Vi bedriver både byggserviceverksamhet samt utför större entreprenader. Vi genomför även projekt i egen regi för försäljning.

Nittio år av entreprenadverksamhet

1931 genomförde vi vår första entreprenad som var en funkisbyggnad åt dåvarande Konsum i Krylbo. Sedan dess har företaget genomgått många faser och utvecklats till vad det är idag- ett av de få kvarvarande medelstora byggföretagen i landet.

Vi har ett överskuggande mål med allt vi gör: Att uppfylla varje enskild kunds förväntningar genom att lämna ifrån oss det som kunden önskat och beställt.

Under 2021 firade vi vårt 90-årsjubiluem och i samband med detta utgavs en bok som skildrar vår verksamhet. Klicka på länken för att Ladda hem "Boken om Asplunds Bygg".

Vi är ett modernt och nytänkande byggföretag som vilar på en stabil grund. Vi siktar högt och ställer ständigt nya krav på att förbättra oss, både internt och externt

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00