Nybyggnad kv Högne, Västerås

Västerås

2020-04-24

Asplunds Bygg har tecknat ett nytt avtal i Västerås om att uppföra en ny byggnad åt det kommunala fastighetsbolaget Mimer. Projektet innebär en fortsatt satsning och expansion i Västerås för Asplunds Bygg.

Inom kv Högne i Västerås kommer vi att uppföra ett flerbostadshus med källare samt en större innergård fem våningar ovan markplan för de boende. Projektet inkluderar totalt 54 lägenheter samt ett parkeringsgarage med ca 320 st p-platser. I markplan återfinns även gemensamma ytor samt en cafélokal. På fastigheten finns idag ett befintligt parkeringshus som nu skall rivas för att ge plats åt den nya byggnaden. Under maj månad påbörjas rivnings- och schaktarbeten.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00