Ombyggnad av Stureskolan, Örebro

Örebro

2020-05-28

Projektet omfattar en varsam renovering av Stureskolan. Totalt berörs 2 st kulturminnesmärka byggnader i centrala Örebro. Byggnadsarbeten påbörjas under sommaren 2020 och projektet beräknas färdigt till sommaren 2021. Beställare är Futurum Fastigheter.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00