Om- och tillbyggnad i Varberga, Örebro

Örebro

2020-10-19

Asplunds har tilldelats en ny entreprenad i Örebro. Projektet omfattar totalt 207 lägenheter och är beläget i bostadsområdet Varberga.

Arbetena kommer att bestå av traditionell ROT-renovering där vi renoverar ytskikt, inredning, gårdsmiljöer och tekniska installationer.

Utöver det sker också förändringar i planlösningar för att säkerställa och uppfylla dagens myndighetskrav samt hyresgästernas krav på sitt boende. Vi genomför även påbyggnader på två huskroppar för att även skapa nybyggda hyreslägenheter i området.

Beställare är det kommunala fastighetsbolaget Örebrobostäder.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00