Asplunds bygger äldreboende i Skara

Skövde

2021-06-17

Asplunds har tecknat kontrakt med Skara Kommun avseende nybyggnad av äldreboende och LSS-boende. Teglagården i Skara. Projektet är en entreprenad i utökad samverkan, s.k partnering.

Fas 3, som är byggprocessen kommer att inledas omgående. Projektet är det största åtagandet i Asplunds 90-åriga historia och kommer att präglas av ”Teknik i framkant”.

Syftet med projektet är att bygga ett äldreboende med 115 platser. Vi har funnit en naturlig placering av byggnaden i den västra delen av fastigheten. Byggnaden kommer att uppföras i 5 plan med placering av teknikutrymmen på vindsplan. Huset kommer i bottenplan också innehålla ett kommunarkiv och ett LSS-boende om 8 platser.

Kontraktssumman uppgår till ca 302 milj.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00