Asplunds Bygg köper byggrätter i stort stadsdelsprojekt i Örebro

Örebro

2021-08-24

Asplunds Bygg köper byggrätter för bostäder av Lantmännen Fastigheter i ett stort stadsdelsprojekt i Ormesta, Örebro Kommun. Ormesta är ett på senare år expansivt område i sydöstra Örebro med närhet till såväl Örebro city och uppskattade naturområden såsom Oset och Hjälmaren.

Affären är villkorad av en antagen detaljplan som förväntas vinna laga kraft i slutet av 2021.

Hela detaljplanen innehåller en centrumbyggnad med butiker, träningslokaler, vårdcentral, äldreboende, studentbostäder p-hus och bostäder, med en volym om drygt 37 000 m². Rena bostäder beräknas uppgå till en volym om 55 200 m² BTA. Utöver detta planeras för en skolfastighet och idrottshall med en byggnadsvolym om 16 875 m² BTA.

– Vi fram emot att fortsätta med byggnationen av de aktuella fastigheterna. Som lokal aktör känns det extra roligt att tillsammans med Lantmännen vara med att utveckla Örebro, säger Mats Eriksson, vd på Asplunds Bygg.

Lantmännen Fastigheter kommer vidare att tillsammans med Hemsö Fastighets AB att äga och driva projektet på skolfastigheten via det gemensamma bolaget Lanthem Samhällsfastigheter AB.

– Det är väldigt roligt att vi kommit fram till affär efter två år av bra samarbete. Det är en bra uppgörelse för alla inblandade, inte minst för alla framtida Ormestabor, säger Mikael Bernström, regionchef på Lantmännen Fastigheter.

Bifogad bild är en volymskiss för området. Fasadutformning, färgsättning och material är fortfarande under bearbetning och illustrationen redovisar endast tilltänkta volymer för området.

Länk till pressmeddelande hos Lantmännen Fastigheter:
https://www.lantmannen.se/om-lantmannen/press-och-nyheter/pressmeddelanden/2021/lantmannen-fastigheter-saljer-byggratter-for-jatteprojekt-i-orebro/

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00