Asplunds bygger en ny industribyggnad i Mariestad

Mariestad

2022-01-28

Asplunds har fått förtroendet att genomföra en nybyggnad åt fastighetsägaren Helix i Mariestad. Projektet är beläget i kv Sund 4:6, Mariestad.

Projektet omfattar nyproduktion av industribyggnad med kontorsutrymmen i två plan. Nordic Water kommer att hyra lokalerna för tillverkning av vattenfilter och pumpar. De har också en hög miljöprofil vilket innebär att byggnaden kommer att uppföras som Miljöbyggnad Silver. Projekteringen startar i januari 2022 och byggnadsarbetena under mars månad.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00