Fönster- och fasadbyte i kv Granen

Skövde

2022-02-21

Asplunds Bygg har fått i uppdrag att genomföra ett fönster- och takbyte i kv Granen.
Projektet omfattar arbeten på två flerbostadshus i Skövde. Arbetena påbörjar under våren 2022.
Beställare är Lorentzon Fastigheter.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00