Nybyggnad av Skövdes nya krematorium

Skövde

2022-04-11

Asplunds Bygg AB har vunnit anbudstävlingen att utveckla Skövde nya Krematorium fas 1 och 2.
Fas 1 och 2 innebär att Asplunds Bygg AB tar fram program- och systemhandlingar samt övergripande kalkyl för projektet. Därefter projekteras byggnaden. Detta arbete sker i samverkan med beställaren som är Svenska kyrkan i Skövde.

Krematoriet vid S:ta Birgittas kapell är snart 60 år gammalt, har enbart en ugn som kräver regelbundna kontroller. Behovet av ett nytt krematorium är stort. Andelen kremationer ökar stadigt och i dag kremeras 88 procent av alla avlidna skövdebor. Krematoriet betjänar också angränsande kommuner.

Platsen för krematoriet är ett skogsområde på cirka 11 hektar i Södra Ryd, mellan Timmervägen och Karstorpsvägen. Det nya krematoriet kommer att ha två ugnar som ska ta emot avlidna från såväl Skövde som angränsande kommuner.

− Byggnationen av krematoriet och ceremonilokalen blir det största som hänt Svenska kyrkan i Skövde sedan S:ta Helena kyrka byggdes på 1700-talet, säger Svante Jildenhed, ordförande i Kyrkorådet för Svenska kyrkan i Skövde.

En ceremonilokal ska byggas i anslutning till krematoriet. Ceremonilokalen ska kunna användas för begravningsceremonier oavsett trosinriktning samt för konserter och andra arrangemang. Det nya krematoriet och ceremonilokalen är planerat att stå klart till sensommaren 2025.

- Att få bygga Skövde nya krematorium och ceremonilokal, en unik byggnad är vi mycket glada och stolta över. Det är en stor utmaning som vi tar oss an med ödmjukhet, säger Per-Anders Palm, Asplunds Bygg.
En begravningsplats ska också projekteras i anslutning till krematoriet och ceremonilokalen men gravplatser finns för ytterligare 20 år på S:t Birgittas kyrkogård.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Per-Anders Palm, Asplunds Bygg 0703-10 52 52
Svante Jildenhed, Svenska Kyrkan i Skövde 070-68 77 430

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00