Nybyggnad av fördelningsstation i Huskvarna

Huskvarna

2022-06-03

Asplunds har fått i uppdrag att bygga en ny fördelningsstation i Huskvarna åt Jönköpings Energi.
Projektet är en generalentreprenad och våra byggnadsarbeten är påbörjade. Projektet beräknas vara färdigställt i februari 2023.

Under projektets genomförande kommer vi att behöva ta särskild hänsyn till allmänhetens framkomlighet kring entreprenadområdet och att verksamheten i den äldre befintliga fördelningsstationen inte får störas.

Beställare är Jönköpings Energi.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00