Ombyggnation vid Berglunda industriområde

Örebro

2022-10-13

I Berglunda industriområde är vi sedan våren 2022 igång med ombyggnationer i kv Tankbilen i Örebro. De befintliga lokalerna genomgår en större uppgradering och förvandling inför en ny lokalhyresgäst. Utöver invändig renovering genomförs även ombyggnationer på gården samt i klimatskalet.Ytorna består av kontors- och verkstadsytor.

Beställare är Örebroporten.
Foto: Örebroporten

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00