Renovering Nyrågen, Kopparberg

Kopparberg

2023-01-16

I Kopparberg har Asplunds påbörjat ett nytt renoveringsprojekt i kv Nyrågen.
Projektet omfattar två huskroppar med totalt 35 lägenheter samt lokaler i bottenvåning.

Entreprenadformen är en totalentreprenad där vi genomför en traditionell uppfräschning och utbyte av bl.a ytskikt, kök, dörrar, fönster, fasader, balkonger och installationer.

Beställare är Ljusnarsbergs Kommun.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00