Ombyggnad av områdeskontor, Örebro

Örebro

2023-06-02

I stadsdelen Rosta genomför Asplunds en ombyggnad åt det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder.

I den befintliga byggnaden omvandlas bl.a verkstads- och förrådsutrymmen till moderna kontorslokaler. Syftet med projektet är att skapa ändamålsenliga lokaler till Örebrobostäders drift- och förvaltningspersonal. Lokalerna skall även användas för kundbesök av hyresgäster.

Beställare är Örebrobostäder.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00