Tillbyggnad av förskola, Västerås

Västerås

2023-05-09

I stadsdelen Skälby i Västerås så har Asplunds under våren påbörjat en tillbyggnad av en befintlig förskola. Den befintliga förskolan hade ett behov av mer lokalytor för sin verksamhet. I projektet tillför vi två nya våningar som ansluts i markplan till den befintliga byggnaden. De nya ytorna tillför extra förskoleavdelningar samt personal- och teknikutrymmen.

I samband med projektet iordningställs även skolgården och tillhörande markytor.
Beställare är Sehlhall Fastigheter.

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00