Bärgningsbilen, Örebro

Örebro

I Berglunda industriområde i utkanten av Örebro har Asplunds uppfört en lastvagnssverkstad med tillhörande personal- och driftutrymmen. Projektet omfattande även ett stort markområde med hårdgjorda ytor för att möjliggöra förvaring samt förenkla logistiken för slutkundens verksamhet.

Utmaningar i projektet har varit den avancerade grundläggningen med höga krav på toleranser och höga laster. Byggnadens stomme består av prefabricerade betongelement.

Fakta

Projekt Bärgningsbilen
Uppdrag Nybyggnad verkstad
Ort Örebro
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Beställare Rejmes
Yta/storlek ca 4400 m²

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00