Fårhunden, Örebro

Örebro

Asplunds Bygg har uppfört ett trygghetsboende i området Södra Lindhult i Örebro. Projektet omfattande 26 st lägenheter, hobbylokaler, samlingssalar samt övriga lokalytor. Projektet initierades i tidigt skede av organisationen SPF Seniorerna där man såg ett behov av anpassade bostäder för målgruppen. I senare skede tog Asplunds Bygg över projektet för att möjliggöra finansiering och sedermera byggstart. I samband med byggprojektet bildades sedan en bostadsrättsförening.

Fakta

Projekt Södra Lindhult
Uppdrag Nybyggnad bostäder
Ort Örebro
Entreprenadform Totalentreprenad
Beställare Asplunds Bygg/Brf
Yta/storlek 26 lägenheter

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00