Rådhuset, Askersund

Askersund

Ny- och ombyggnad vid stora torget i Askersund. Varsam renovering av kulturminnesmärkt byggnad samt nyproduktion av bostäder och affärslokaler. I centrala Askersund ligger projektet som Asplunds har bedrivit i två etapper. Projektet har innehållit renovering av befintliga lokaler samt inredning av vind för nya lägenheter. Befintliga lokaler har omvandlats till attraktiva bostäder. Ny innergård för kvarteret med trivsamma miljöer. Asplunds har också uppfört en helt ny byggnad i fyra våningar. I byggnadens bottenvåning skapades affärslokaler och på övriga våningar återfinns lägenheter.

Fakta

Projekt Rådhuset
Uppdrag Ny- och ombyggnad bostäder/lokaler
Ort Askersund
Entreprenadform Totalentreprenad
Beställare Askersundsbostäder
Yta/storlek

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00