Skogsgläntans förskola, Mullsjö

Mullsjö

På uppdrag av Mullsjö kommun har Asplunds byggt en ny förskola i Mullsjö. Förskolan består av fem avdelningar, tillagningskök, personalutrymme och gemensamma utrymmen.
I anslutning till förskolan anläggs en ny utemiljö med lekplatser och fristående kallförråd för lekutrustning, parkering och angöring samt miljöstation till förskola och kök. Förskolan har fem avdelningar.

Fakta

Projekt Skogsgländans förskola
Uppdrag Nybyggnad skola
Ort Mullsjö
Entreprenadform Utförandeentreprenad
Beställare Mullsjö Kommun
Yta/storlek ca 1300 m²

Jönköping

Bultvägen 9

553 02 Jönköping

036-17 30 70

Västerås

Iggebygatan 12

722 20 Västerås

019-17 40 00

Skövde

Varnhemsgatan 18 A

541 31 Skövde

0500-48 58 00

Örebro

Pappersbruksallén 1B

702 15 Örebro

019-17 40 00